۱۳۸۹ آذر ۱۲, جمعه

هركس...

پلي است قديمي و مخروبه بدون هيچ بازسازي و مرمت حسب تابلو منصوبه مربوط به دوران "صفوي" است.

هرچند مديريت مناسبي اعمال نشده ولي جالب توجه متن پشت تابلو معرفي اين بناي قديمي است :يعني ارگ (عليشاه) تبريز با هفتصد سال قدمت تاريخ در ابينه،اماكن فرهنگي ،تاريخي،مذهبي كه در فهرست آثار ملي هم به ثبت رسيده جايي ندارد؟

هركس ...

۱ نظر: